P-D Refractories CZ a.s.

  • Výroba žáruvzodrných výrobků
  • Výroba šamotových cihel
  • Materiál pro vyzdívky pro tepelná zařízení

Chcete se o této firmě dozvědět více?